خط مشی

خط مشی

شرکت آرشین آذر مهر بعنوان یکی از مراکز معتبر دانش بنیان به منظور حصول اطمینان از بهبود فضای کسب و کار، جهت گیری راهبردی مناسب با بافت سازمانی شرکت، ترویج تفکر مبتنی بر ریسک و رویکرد فرآیندی ودستیابی به نتایج مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت ضمن رعایت الزامات قانونی و مقرراتی ، استاندارد ISO 9001:2015 را بعنوان الگویی برای سیستم مدیریت کیفیت انتخاب نموده و رئوس خط مشی خود را بشرح ذیل اعلام می دارد.

• درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع
• جلب و افزایش رضایت مشتریان
• افزایش سطح کیفی محصولات و خدمات قابل ارائه به مشتریان
• طراحی، توسعه و بومی سازی دانش و فناوریهای برتر به منظور بهینه سازی فعالیت ها و بسترسازی مناسب در ارائه خدمات تخصصی
• پرورش و بهره گیری از نیروهای نخبه جوان در کنار متخصصین مجرب و کارآزموده و تلاش در جهت افزایش خلاقیت، دانش و توانمندی های شرکت

اینجانب ضمن پشتیبانی همه جانبه از مفاداین خط مشی و تامین منابع لازم جهت نیل به رئوس آن و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت از کلیه همکارانم انتظار دارم که در جهت درک و بکارگیری آن تلاش لازم را بنمایند.

 


 

بالا