محصولات

محصولات آرشین
arshin-tracking-system
سامانه ردیابی آرشین

شرکت دانش بنیان آرشین با هدف فعاليت در زمينه طراحی و توليد سيستم‌های كنترل هوشمند و توسعۀ مدیریت تکنولوژی ، افزایش امنیت و مدیریت با محوریت رضایت‌مندی مشتری آغاز به فعالیت نموده است.

چرا ردیاب

پایش محیطی خودرو

نظارت لحظه‌ای خودرو

رانندگی سبز

عیب‌یابی هوشمند خودرو

جلوگیری از سرقت خودرو

امکانات ردیاب
برند محصولات
سیستم هوشمند عیب‌یابی خودرو

شرکت دانش بنیان آرشین با هدف فعاليت در زمينه طراحی و توليد سيستم‌های كنترل هوشمند و توسعۀ مدیریت تکنولوژی ، افزایش امنیت و مدیریت با محوریت رضایت‌مندی مشتری آغاز به فعالیت نموده است.

intelligent-vehicle-troubleshooting-arshin
دزدگیر اینترنتی خودرو

شرکت دانش بنیان آرشین با هدف فعاليت در زمينه طراحی و توليد سيستم‌های كنترل هوشمند و توسعۀ مدیریت تکنولوژی ، افزایش امنیت و مدیریت با محوریت رضایت‌مندی مشتری آغاز به فعالیت نموده است.

اپلیکیشن بهیاب موبایل

شرکت دانش بنیان آرشین با هدف فعاليت در زمينه طراحی و توليد سيستم‌های كنترل هوشمند و توسعۀ مدیریت تکنولوژی ، افزایش امنیت و مدیریت با محوریت رضایت‌مندی مشتری آغاز به فعالیت نموده است.

fms-arshin