ردیاب و دزدگیر خودرو

محصولات آرشین
arshin-tracking-system

سامانه ردیابی آرشین

شرکت دانش بنیان آرشین با هدف فعالیت در زمینه طراحی و تولید سیستم‌های کنترل هوشمند و توسعۀ مدیریت تکنولوژی ، افزایش امنیت و مدیریت با محوریت رضایت‌مندی مشتری آغاز به فعالیت نموده است.

چرا ردیاب

پایش محیطی خودرو

نظارت لحظه‌ای خودرو

رانندگی سبز

عیب‌یابی هوشمند خودرو

جلوگیری از سرقت خودرو

امکانات ردیاب

برند محصولات

سیستم هوشمند عیب‌یابی خودرو

شرکت دانش بنیان آرشین با هدف فعالیت در زمینه طراحی و تولید سیستم‌های کنترل هوشمند و توسعۀ مدیریت تکنولوژی ، افزایش امنیت و مدیریت با محوریت رضایت‌مندی مشتری آغاز به فعالیت نموده است.

intelligent-vehicle-troubleshooting-arshin
arna-behyab-arshin

دزدگیر اینترنتی خودرو

شرکت دانش بنیان آرشین با هدف فعالیت در زمینه طراحی و تولید سیستم‌های کنترل هوشمند و توسعۀ مدیریت تکنولوژی ، افزایش امنیت و مدیریت با محوریت رضایت‌مندی مشتری آغاز به فعالیت نموده است.

اپلیکیشن موبایل بهیاب

شرکت دانش بنیان آرشین با هدف فعالیت در زمینه طراحی و تولید سیستم‌های کنترل هوشمند و توسعۀ مدیریت تکنولوژی ، افزایش امنیت و مدیریت با محوریت رضایت‌مندی مشتری آغاز به فعالیت نموده است.

fms-arshin