2020 سپتامبر 15

قطع اینترنت ردیاب

۲۵ شهریور: آیا قطع اینترنت ردیاب باعث از کار افتادن ردیاب می‌شود؟

مدت زمان مطالعه: ۷ دقیقه یک دغدغه‌ مهم در استفاده از ردیاب این است که آیا با قطع اینترنت ردیاب، ردیاب از کار خواهد افتاد؟ در این مطلب به این سوال پاسخ داده‌ایم.