2020 سپتامبر 20

دزدگیر طلافروشی

۳۰ شهریور: دزدگیر طلافروشی باید چه ویژگی‌ها و امکاناتی داشته باشد؟

مدت زمان مطالعه: ۶ دقیقه یک دزدگیر طلافروشی باید چه قابلیت‌های ویژه‌ای نسبت به دزدگیرهای معمولی داشته باشد؟ معرفی امکانات دزدگیر اماکن رابین اختصاصی طلافروشی‌ها.